Promotion 1 Đăng ký địa ốc

Kính chào,

Sau đây là forfaits của trang Danh bạ Việt Nam

Chúng tôi xin giử quyền thay đổi giá biểu.

Giá biểu này cho tháng 4 2017

[ultimate_heading main_heading=”Ích lợi của việc đăng ký trên danh bạ và montreal-estates:” main_heading_font_size=”desktop:36px;”][/ultimate_heading][info_circle edge_radius=”50″ start_degree=”90″ eg_padding=”70″ icon_size=”51″ img_icon_size=”48″ content_icon_size=”45″ content_bg=”#a0edef” content_color=”#000000″ eg_br_style=”solid” eg_br_width=”1″ auto_slide=”on” auto_slide_duration=”3″ responsive_breakpoint=”800″][info_circle_item info_title=”TIẾT KIỆM” info_icon=”Defaults-briefcase”]Chi phí  quảng cáo online rẻ hơn so với các quảng cáo truyền thống nhiều.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”NHANH CHÓNG” info_icon=”Defaults-bolt flash”]Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin liên lạc và liên lạc nhanh chóng[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”TIỆN LỢI” info_icon=”Defaults-bullhorn”]Khi quyết định bán hay mua nhà, khách hàng chỉ cầm phone,  hay vào internet mọi nơi, mọi lúc. Cùng 1 điạ chỉ www.vietmontreal.com[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”HIỆU QỦA” info_icon=”Defaults-sun-o”]Montreal Viet Media là nơi quảng cáo hiệu quả. Montreal-Estates sẽ đưa những căn listings của quý vị đến thẳng màn hình của người mua khắp nơi. Chương trình Khuyến mãi REFUND và REBATES sẽ giúp quý vị có thêm người mua từ Duproprio[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”PHÁT TRIỂN” info_icon=”Defaults-rocket”]Liên Kết + Phát Triển + Thịnh Vượng[/info_circle_item][/info_circle]

PRESTIGE:


Payment optionsPRESTIGE:

 • Đăng ký active trên Danh Bạ Việt Nam mục Courtier Địa ốc

 • 1 trang trong mục courtier địa ốc của Danh bạ Việt Nam với đầy đủ thông tin, phone, địa chỉ

 • Tặng 1 trang trong mục courtier địa ốc của Montreal Estates với đầy đủ thông tin

 • Tặng 1 listing bên trang Địa ốc www.montreal-estates.com 

 • Service assistant địa ốc: realestate@vndir.org

 • Service online message bên trang Montreal Estates

SILVER:


Payment optionsSILVER PACKAGE:

 • Đăng ký active trên danh bạ Việt Nam mục Courtier Địa ốc

 • 1 trang trong mục courtier địa ốc của Danh bạ Việt Nam với đầy đủ thông tin, phone, địa chỉ

 • Feature hàng đầu Trên Category Danh Bạ

 • Tặng 1 trang trong mục courtier địa ốc của Montreal Estates với đầy đủ thông tin

 • Được 1 Feature Listing bên trang Địa ốc www.montreal-estates.com 

 • Service assistant địa ốc: realestate@vndir.org

 • Service online booking bên trang Montreal Estates

  mục Điạ ốc

[ultimate_heading main_heading=”Ích lợi của việc đăng ký trên danh bạ và montreal-estates:” main_heading_font_size=”desktop:36px;”][/ultimate_heading][info_circle edge_radius=”50″ start_degree=”90″ eg_padding=”70″ icon_size=”51″ img_icon_size=”48″ content_icon_size=”45″ content_bg=”#a0edef” content_color=”#000000″ eg_br_style=”solid” eg_br_width=”1″ auto_slide=”on” auto_slide_duration=”3″ responsive_breakpoint=”800″][info_circle_item info_title=”TIẾT KIỆM” info_icon=”Defaults-briefcase”]Chi phí  quảng cáo online rẻ hơn so với các quảng cáo truyền thống nhiều.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”NHANH CHÓNG” info_icon=”Defaults-bolt flash”]Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin liên lạc và liên lạc nhanh chóng[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”TIỆN LỢI” info_icon=”Defaults-bullhorn”]Khi quyết định bán hay mua nhà, khách hàng chỉ cầm phone,  hay vào internet mọi nơi, mọi lúc. Cùng 1 điạ chỉ www.vietmontreal.com[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”HIỆU QỦA” info_icon=”Defaults-sun-o”]Montreal Viet Media là nơi quảng cáo hiệu quả. Montreal-Estates sẽ đưa những căn listings của quý vị đến thẳng màn hình của người mua khắp nơi. Chương trình Khuyến mãi REFUND và REBATES sẽ giúp quý vị có thêm người mua từ Duproprio[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”PHÁT TRIỂN” info_icon=”Defaults-rocket”]Liên Kết + Phát Triển + Thịnh Vượng[/info_circle_item][/info_circle]

GOLD:

 


Payment optionsGOLD PACKAGE:

 • Đăng ký active trên danh bạ Việt Nam mục Courtier Địa ốc

 • 1 trang GOLD status trong mục courtier địa ốc của Danh bạ Việt Nam với đầy đủ thông tin, phone, địa chỉ

 • Feature hạng nhất  Trên Category Danh Bạ

 • Feature hạng nhất trên Homepage Vietmontreal.com

 • 1 trang GOLD status trong mục courtier địa ốc của Montreal Estates với đầy đủ thông tin

 • Được 2 Feature Listings bên trang Địa ốc www.montreal-estates.com 

 • Service assistant địa ốc: realestate@vndir.org

 • Service online visit booking bên trang Montreal Estates

 • Contact instant message gởi thẳng email 24/24, 7/7

from

Information:

Tất cả listing chi tiết sẽ do Real estate Assistant đăng cho quý vị.  Quý vị chỉ cần cho biết promotion của mổi căn. Assistant sẽ liên lạc với quý vị qua email và điện thoại. Quý vị cũng có thể Log In để sứa chửa nội dung tuỳ ý.

Quý vị cần thêm thông tin xin email cho chúng tôi realestate@vndir.org

hoặc điện thoại 514-558-9070

FAQ:

 1. Sau khi chọn package và đóng phí qua Paypal. Qúy vị sẽ nhân được qua email user account và trang courtier trên Montreal Business Directory của quý vị sẻ được cập nhật theo theo package chọn trong vòng 24 tiếng.
 2. Assistant sẽ mở 1 account và liên lạc quý vị để xem listing nào sẽ là Feature và Promotion nào trong trường hợp bạn có nhiều listings. Assistant sẽ đăng cho bạn, và bạn có thể sửa đổi theo ý sau đó.
 3. Nếu Listings của bạn nhiều hơn số trong packages thì bạn sẽ chọn lựa những căn nào bạn muốn đăng bán ở đây. Nếu đăng thêm thì sẽ  được tính giá đặc biệt.
 4. Lợi ích như đã nêu trên là quý vị sẽ có quảng cáo trên Danh bạ Việt Nam và trang Địa ốc
 5. Listings của quý vị trên Montreal-Estates sẽ được chúng tôi gởi đi qua hệ thống Adchoices của công cụ Gơogle đến trực tiếp với người mua. Vì những khoãng Chi phí này Montreal Viet Media buộc phải tính phí mổi tháng.
Montreal-Immo – Powered by WordPress.
SiteLock
Skip to toolbar