Giúp Đở – HELP

 

vndir

Đăng Ký Danh Bạ

  • Xin vui lòng  Đăng ký Danh Bạ để có thể đăng ký danh bạ. Sau đó, bạn sẽ đóng phí sau khi chọn thể loại
  • Vui lòng liẻn lạc info@vndir.org trong trường hợp website gặp lỏ̉i kỷ thuật, quý vị xin gời nội dung, chúng tôi sẽ bổ túc.
  • Vui lòng gọi số 514-558-9070 hoặc 514-655-5622 nếu quý vị cần giúp đở

Claim danh bạ

  • Trước tiên Bạn cần phải Register để mở 1 account với chúng tôi sau đó có thể claim.

 

 

Montreal-Immo – Powered by WordPress.
SiteLock
Skip to toolbar