Đăng ký địa ốc

[ultimate_heading main_heading=”Ích lợi của việc đăng ký trên danh bạ và montreal-estates:” main_heading_font_size=”desktop:36px;”][/ultimate_heading][info_circle edge_radius=”50″ start_degree=”90″ eg_padding=”70″ icon_size=”51″ img_icon_size=”48″ content_icon_size=”45″ content_bg=”#a0edef” content_color=”#000000″ eg_br_style=”solid” eg_br_width=”1″ auto_slide=”on” auto_slide_duration=”3″ responsive_breakpoint=”800″][info_circle_item info_title=”TIẾT KIỆM” info_icon=”Defaults-briefcase”]Chi phí  quảng cáo online rẻ hơn so với các quảng cáo truyền thống nhiều.[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”NHANH CHÓNG” info_icon=”Defaults-bolt flash”]Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin liên lạc và liên lạc nhanh chóng[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”TIỆN LỢI” info_icon=”Defaults-bullhorn”]Khi quyết định bán hay mua nhà, khách hàng chỉ cầm phone,  hay vào internet mọi nơi, mọi lúc. Cùng 1 điạ chỉ www.vietmontreal.com[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”HIỆU QỦA” info_icon=”Defaults-sun-o”]Montreal Viet Media là nơi quảng cáo hiệu quả. Montreal-Estates sẽ đưa những căn listings của quý vị đến thẳng màn hình của người mua khắp nơi. Chương trình Khuyến mãi REFUND và REBATES sẽ giúp quý vị có thêm người mua từ Duproprio[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”PHÁT TRIỂN” info_icon=”Defaults-rocket”]Liên Kết + Phát Triển + Thịnh Vượng[/info_circle_item][/info_circle]

from

Quý vị courtiers immobilier sẽ chọn 1 trong 2 phần dành sẳn

Real estate Silver membership:

  • Features trên trang Courtier Địa ốc
  • Register trên trang MONTREAL-ESTATES
  • 1 Feature listing
  • 1/2 price for second listings

Real estate Gold membership. 50/tháng

  • Features trên trang Courtier Địa ốc
  • Features trên Homepage Trang đầu
  • Register trên trang MONTREAL-ESTATES
  • 1 Feature listing
  • 1/2 price for second listings

[pmpro_levels]

Montreal-Immo – Powered by WordPress.
SiteLock
Skip to toolbar