Đăng ký địa ốc

Ích lợi của việc đăng ký trên danh bạ và montreal-estates:

TIẾT KIỆM

Chi phí  quảng cáo online rẻ hơn so với các quảng cáo truyền thống nhiều.

NHANH CHÓNG

Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin liên lạc và liên lạc nhanh chóng

TIỆN LỢI

Khi quyết định bán hay mua nhà, khách hàng chỉ cầm phone,  hay vào internet mọi nơi, mọi lúc. Cùng 1 điạ chỉ www.vietmontreal.com

HIỆU QỦA

Montreal Viet Media là nơi quảng cáo hiệu quả. Montreal-Estates sẽ đưa những căn listings của quý vị đến thẳng màn hình của người mua khắp nơi. Chương trình Khuyến mãi REFUND và REBATES sẽ giúp quý vị có thêm người mua từ Duproprio

PHÁT TRIỂN

Liên Kết + Phát Triển + Thịnh Vượng

from

Quý vị courtiers immobilier sẽ chọn 1 trong 2 phần dành sẳn

Real estate Silver membership:

  • Features trên trang Courtier Địa ốc
  • Register trên trang MONTREAL-ESTATES
  • 1 Feature listing
  • 1/2 price for second listings

Real estate Gold membership. 50/tháng

  • Features trên trang Courtier Địa ốc
  • Features trên Homepage Trang đầu
  • Register trên trang MONTREAL-ESTATES
  • 1 Feature listing
  • 1/2 price for second listings

Level Price  
Prestige Silver Membership $25.00 per Month. Customers in QC will be charged 14.98% tax. Select
VIP Gold Membership $35.00 per Month. Customers in QC will be charged 14.98% tax. Select
Real Estate Silver Membership $35.00 per Month. Customers in QC will be charged 14.98% tax. Select
Real Estate Gold Membership $50.00 per Month. Customers in QC will be charged 14.98% tax. Select
Restaurant Gold Membership $50.00 per Month. Customers in QC will be charged 14.98% tax. Select

Montreal-Immo – Powered by WordPress.
SiteLock
Skip to toolbar