Tiện ích – Utilités

SỐ PHONE TAXI

  • LONGUEUIL 450-646-6161

  • DORVAL 514-636-6666

  • WEST ISLAND 514-683-3690

  • LAVAL 450-231-0741

  • DIAMOND 514-273-6331

  • CO-OP DE L’EST 438-968-7733

  • CO-OP MONTREAL 514-725-9885

  • AEROPORT 514-322-1322

  • ANGRIGNON 514-762-1000

  • BROSSARD 514-815-9090

 

 

SỐ PHONE CÔNG TY ĐIỆN NƯỚC/ CHÍNH PHỦ- UTILITIES

 

HYDRO QUEBEC 514-385-7252

GAZ METRO 514-598-3784

CARTE MẶT TRỜI – HEALTH CARE CARD 514 864-3411

 

 

BẰNG LÁI XE – DRIVER LICENCE – SAAQ < CLICK

NHÀ THƯƠNG – HOPITAL< CLICK

 

GIAO THÔNG – TRANSPORTATION

 

BẢN ĐỒ METRO MONTREAL < CLICK

XE BUS MONTREAL  GIỜ BIỂU < CLICK

NEW- HORAIRE BUS LONGUEUIL

NEW- HORAIRE BUS BROSSARD

LINH TINH – OTHERS

 

SAQ-TIỆM BÁN RƯỢU 

Kết quả sổ xố- LOTO QUEBEC

TIN TỨC NÓNG HỔI

Gổi tiền về Việt Nam

Xem Tử Vi

Montreal-Immo – Powered by WordPress.
SiteLock
Skip to toolbar